wine7

ОСНОВНИТЕ ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО СА:

  • ДА НАСЪРЧАВА ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС И ВКУС КЪМ ХУБАВОТО ВИНО;
  • ДА ОПТИМИЗИРА КОМУНИКАЦИИТЕ МЕЖДУ ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ВИНА И ВИНОЛЮБИВАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ;
  • ДА ПОПУЛЯРИЗИРА ДОБРИТЕ БЪЛГАРСКИ ВИНА;
  • ДА РАБОТИ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕТО НА ВИНОТО КАТО ПОСТОЯННА ТЕМА В МЕДИИТЕ;
  • ДА ИЗДИГА И ПОДДЪРЖА НИВОТО НА КОМПЕТЕНЦИИ ОТНОСНО ВИНОТО СРЕД СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ.